โปรดญาติโยม #บิณฑบาตเป็นวัตร

พระอาจารย์ จำนวน 7 รูป เดินทางไปรับบาตรญาติโยม

 ณ หมู่บ้านศักดิ์สายธาร จ.ระยอง

เป็นการบิณฑบาต ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม

มีญาติโยมที่อยู่ประจำหมู่บ้าน

ร่วมบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้

เพื่อเป็นถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุและสามเณร

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี

ขออนุโมทนาทุกๆท่านที่มีส่วนในบุญครั้งนี้ด้วยนะ

#โครงการค่ายศีลธรรม
#MoralCampProject
#โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์
#พระวิทยากรน่ารักบอกต่อด้วย
#แผนกอบรมพัฒนาส่งเสริมศีลธรรมเยาวชน
#ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ#KKEC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *