Month: March 2021

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์

โครงการค่ายศีลธรรมMCP โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 นักเรียน ป.1-ม.3 จำนวน 500 คน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ =====================  วันที่ 23 มี.ค. 64 #Day1 เตรียมอบรมhttps://www.facebook.com/199171617292118/posts/885498301992776/?d=n พิธีเปิดโครงการhttps://www.facebook.com/199171617292118/posts/885503521992254/?d=n กิจกรรมสันทนาการhttps://www.facebook.com/199171617292118/posts/885506215325318/?d=n วัฒนธรรมชาวพุทธhttps://www.facebook.com/199171617292118/posts/885512251991381/?d=n livehttps://fb.watch/4rXeIOoemj/ การลงฐานกิจกรรมที่ 1 (ห้องนอน) https://www.facebook.com/199171617292118/posts/885517585324181/?d=n การลงฐานกิจกรรมที่ 2 (ห้องน้ำ) https://www.facebook.com/199171617292118/posts/885521051990501/?d=n การลงฐานกิจกรรมที่ 3(ห้องอาหาร) https://www.facebook.com/199171617292118/posts/885523988656874/?d=n การลงฐานกิจกรรมที่ 4(ห้องแต่งตัว) https://www.facebook.com/199171617292118/posts/885526851989921/?d=n…

โปรดญาติโยม #บิณฑบาตเป็นวัตร

โปรดญาติโยม #บิณฑบาตเป็นวัตร พระอาจารย์ จำนวน 7 รูป เดินทางไปรับบาตรญาติโยม  ณ หมู่บ้านศักดิ์สายธาร จ.ระยอง เป็นการบิณฑบาต ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม มีญาติโยมที่อยู่ประจำหมู่บ้าน ร่วมบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้ เพื่อเป็นถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุและสามเณร ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี ขออนุโมทนาทุกๆท่านที่มีส่วนในบุญครั้งนี้ด้วยนะ #โครงการค่ายศีลธรรม#MoralCampProject#โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์#พระวิทยากรน่ารักบอกต่อด้วย#แผนกอบรมพัฒนาส่งเสริมศีลธรรมเยาวชน#ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ#KKEC