🏆รับรางวัล
“สาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น”

วันนี้ ทีมพระวิทยากรค่ายศีลธรรมMCP

✴️ได้รับรางวัล “ธรรมจักรมณีนาคราช”

จาก หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์

ประธานในพิธีผู้ถวายรางวัล

คนดีเทิดไท้แด่องค์ราชัน
เมืองสยามของแผ่นดินยุคศิวิไลซ์

#พระวิทยากรน่ารักบอกต่อด้วย
#ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
#แผนกอบรมส่งเสริมพัฒนาศีลธรรมเยาวชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *