Tag: ค่ายศีลธรรม

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์

โครงการค่ายศีลธรรมMCP โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 นักเรียน ป.1-ม.3 จำนวน 500 คน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ =====================  วันที่ 23 มี.ค. 64 #Day1 เตรียมอบรมhttps://www.facebook.com/199171617292118/posts/885498301992776/?d=n พิธีเปิดโครงการhttps://www.facebook.com/199171617292118/posts/885503521992254/?d=n กิจกรรมสันทนาการhttps://www.facebook.com/199171617292118/posts/885506215325318/?d=n วัฒนธรรมชาวพุทธhttps://www.facebook.com/199171617292118/posts/885512251991381/?d=n livehttps://fb.watch/4rXeIOoemj/ การลงฐานกิจกรรมที่ 1 (ห้องนอน) https://www.facebook.com/199171617292118/posts/885517585324181/?d=n การลงฐานกิจกรรมที่ 2 (ห้องน้ำ) https://www.facebook.com/199171617292118/posts/885521051990501/?d=n การลงฐานกิจกรรมที่ 3(ห้องอาหาร) https://www.facebook.com/199171617292118/posts/885523988656874/?d=n การลงฐานกิจกรรมที่ 4(ห้องแต่งตัว) https://www.facebook.com/199171617292118/posts/885526851989921/?d=n…

โปรดญาติโยม #บิณฑบาตเป็นวัตร

โปรดญาติโยม #บิณฑบาตเป็นวัตร พระอาจารย์ จำนวน 7 รูป เดินทางไปรับบาตรญาติโยม  ณ หมู่บ้านศักดิ์สายธาร จ.ระยอง เป็นการบิณฑบาต ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม มีญาติโยมที่อยู่ประจำหมู่บ้าน ร่วมบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้ เพื่อเป็นถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุและสามเณร ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี ขออนุโมทนาทุกๆท่านที่มีส่วนในบุญครั้งนี้ด้วยนะ #โครงการค่ายศีลธรรม#MoralCampProject#โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์#พระวิทยากรน่ารักบอกต่อด้วย#แผนกอบรมพัฒนาส่งเสริมศีลธรรมเยาวชน#ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ#KKEC

MCPตอนโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา

อบรมค่ายศีลธรรม(MCP) โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ===========  วันที่ 26 ก.พ. 64 #Day1 กิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชาhttps://www.facebook.com/199171617292118/posts/871592326716707/?d=n พิธีเปิดโครงการhttps://www.facebook.com/199171617292118/posts/871597530049520/?d=n LIVE นันทนาการ https://www.facebook.com/199171617292118/posts/871598983382708/?d=n เทศน์ : ห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย&UG5 https://www.facebook.com/199171617292118/posts/871600803382526/?d=n วัฒนธรรมชาวพุทธ https://www.facebook.com/199171617292118/posts/871602216715718/?d=n แนะนำ กิจกรรม วันมาฆบูชา Online ผ่านโปรแกรม Zoomhttps://www.facebook.com/199171617292118/posts/871603556715584/?d=n การลงฐานกิจกรรมที่ 1 (ห้องนอน) https://www.facebook.com/199171617292118/posts/871617783380828/?d=n การลงฐานกิจกรรมที่ 2 (ห้องน้ำ) https://www.facebook.com/199171617292118/posts/871619290047344/?d=n…

Moral Teacher Project – โครงการครูพระสอนศีลธรรม

ครูพระสอนศีลธรรม 2563 โครงการครูพระสอนศีลธรรม ได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2563 จัดขึ้นเพื่อต้องการสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียนเพื่อจะได้ชวนบวชได้ง่าย และ สอนศีลธรรมให้นักเรียน ซึ่งได้มีโรงเรียน จำนวน  2 โรงเรียนได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ ครูพระสอนศีลธรรม  ดังต่อไปนี้ คือ  1.โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ (โรงเรียนขยายโอกาส) จำนวนนักเรียน         …

Moral Camp Project – โครงการค่ายศีลธรรม(MCP)

ความเป็นมาโครงการอบรมค่ายศีลธรรมMCP เนื่องจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  กำลังประสบกับปัญหาวิกฤตทางด้านศีลธรรม  ซึ่งเห็นได้จากเหตุการณ์ตามข่าวสารที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ  เช่น  เด็กๆสมาธิสั้น ติดเกมส์ หนีเที่ยว ปัญหายาเสพติด  สิ่งมอมเมาต่างๆ เป็นต้น  และสิ่งแวดล้อมทั่วไปไม่เอื้ออำนวยให้เยาวชนไทย  ให้ศึกษาปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเต็มที่  จึงจะทำให้สังคมประสบกับปัญหาตามมา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสภาพแวดล้อมอีกมากมาย  อันเป็นผลมาจาก  เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่  ยังไม่มีความรู้ …