Tag: ธรรมจักรมณีนาคราช

Outstanding Buddhist Missionary Award – รางวัลสาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น

🏆รับรางวัล“สาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น” วันนี้ ทีมพระวิทยากรค่ายศีลธรรมMCP ✴️ได้รับรางวัล “ธรรมจักรมณีนาคราช” จาก หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ ประธานในพิธีผู้ถวายรางวัล คนดีเทิดไท้แด่องค์ราชันเมืองสยามของแผ่นดินยุคศิวิไลซ์ #พระวิทยากรน่ารักบอกต่อด้วย #ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ #แผนกอบรมส่งเสริมพัฒนาศีลธรรมเยาวชน