Tag: โปรดญาติโยม

โปรดญาติโยม #บิณฑบาตเป็นวัตร

โปรดญาติโยม #บิณฑบาตเป็นวัตร พระอาจารย์ จำนวน 7 รูป เดินทางไปรับบาตรญาติโยม  ณ หมู่บ้านศักดิ์สายธาร จ.ระยอง เป็นการบิณฑบาต ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม มีญาติโยมที่อยู่ประจำหมู่บ้าน ร่วมบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้ เพื่อเป็นถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุและสามเณร ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี ขออนุโมทนาทุกๆท่านที่มีส่วนในบุญครั้งนี้ด้วยนะ #โครงการค่ายศีลธรรม#MoralCampProject#โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์#พระวิทยากรน่ารักบอกต่อด้วย#แผนกอบรมพัฒนาส่งเสริมศีลธรรมเยาวชน#ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ#KKEC